dzisiaj jest: 22 marca 2019. imieniny: Bogus豉w, Katarzyna, Oktawian
 
Informacje Rady Gminy
X– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin - zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do udzia逝 w X– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, kt鏎a odb璠zie si  w dniu 19 czerwca 2015r. o godz. 1200  w budynku dawnego Gminnego O鈔odka Kultury w Leoncinie,  ul. Singera 1.

 

Proponowany porz康ek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyj璚ie porz康ku dziennego obrad.

3. Odczytanie i przyj璚ie protoko堯w z VII-zwyczajnej, VIII- zwyczajnej i IX-nadzwyczajnej,  sesji Rady Gminy.

4. Informacja Radnego Powiatu o dzia豉niach podejmowanych przez Rad Powiatu.

5. Informacja o ewentualnych rozwi您a w zakresie dystrybucji i zakupu energii elektrycznej.

6. Informacja z dzia豉lno軼i W鎩ta Gminy w okresie mi璠zysesyjnym.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej dotycz帷ej 軼i庵alno軼i op豉t za odpady komunalne.

8. Sprawozdanie z wykonania bud瞠tu gminy za 2014 rok.

9. Opinia Komisji sta造ch Rady Gminy do uchwa przedk豉danych do uchwalenia.

10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przed這穎nym przez W鎩ta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania bud瞠tu za 2014 rok.

11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania bud瞠tu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2015 r. dotycz帷 absolutorium dla W鎩ta Gminy Leoncin za rok 2014.

13. Uchwa豉 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud瞠tu za rok 2014.

14. Uchwa豉 w sprawie udzielenie absolutorium W鎩towi Gminy za rok 2014.

15. Uchwa豉 w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej Gminy Leoncin na 2015rok

16. Uchwa豉 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024.

17. Uchwa豉 w sprawie zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego w roku bud瞠towym 2015.

18. Uchwa豉 w sprawie ustalenie dop豉t dla odbiorc闚 us逝g wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania 軼iek闚 na podstawie zawartych um闚 z Samorz康owym Zak豉dem Bud瞠towym Gminy Leoncin.

19. Uchwa豉 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wod i zbiorowe odprowadzanie 軼iek闚.

20. Uchwa豉 w sprawie wyznaczenia inkasent闚 podatk闚: rolnego, le郾ego, od nieruchomo軼i oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

21. Interpelacje i zapytania.

22. Wolne g這sy i wnioski.

23. Sprawy organizacyjne i bie膨ce.

24. Zako鎍zenie obrad.

« powr鏒